• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 2438/BTC-TCT năm 2015 về thuế nhà thầu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 2438/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/BTC-TCT
V/v thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 26/CV/VPHN/ POSCO ngày 26/12/2014 của Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd (POSCO E&C) về việc chính sách thuế và Công văn số 462/CT-TTrl ngày 05/02/2015 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về trường hợp của Công ty POSCO. Về việc này căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam; Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên; Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, Bộ tài chính có ý kiến như sau :

1. Về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): Trường hợp các hợp đồng thầu do Công ty POSCO E&C thực hiện đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, nếu có các hóa đơn GTGT đầu vào đảm bảo điều kiện và trường hợp được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật về thuế GTGT thì Công ty dược xét khấu trừ hoàn thuế nếu có đủ thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế theo quy định.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

- Các hợp đồng thầu do Công ty POSCO E&C thực hiện tại Việt Nam đã đăng ký kê khai nộp thuế TNDN theo phương pháp nào thì được tiếp tục thực hiện theo phương pháp đó cho đến khi kết thúc hợp đồng thầu.

- Công ty thực hiện kê khai nộp thuế TNDN và thuế GTGT đối với các hợp đồng thầu tiếp theo theo đúng hướng dẫn tại thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo đê Công ty POSCO Engineering & Construetion Co.Ltd và Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Các Vụ PC, CST;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, KK );

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2438/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2438/BTC-TCT

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266653