• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá nhân công xây dựng

 

Công văn 2464/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2464/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-
Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 08/8/2018 về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018, Bộ Xây dựng thông báo việc áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng giai đoạn từ 2005 đến ngày 15/5/2015 như sau:

Chính phủ thống nhất cho phép áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công ngành xây dựng đối vi các dự án sử dụng vốn nhà nước giai đoạn từ năm 2005 đến ngày 15/5/2015; không hồi tố đối với các dự án, gói thầu không áp dụng khoản phụ cấp này hoặc các dự án đã được kiểm toán, thanh tra kết luận xuất toán và đã nộp ngân sách số tiền phụ cấp không ổn định sản xuất hoặc các dự án đã quyết toán xong theo kết luận của thanh tra, kiểm toán; các hợp đồng ký kết trong giai đoạn này thì việc thanh toán, quyết toán chi phí nhân công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước nghiên cứu, thực hiện theo Nghị quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
-
Sở Xây dựng địa phương;
- Lưu VT, Cục KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2464/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2464/BXD-KTXD

463

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399217