• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế

 

Công văn 2471/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2471/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2471/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam.
(Đ/c: B58, Nguyễn Thị Định, KDDT Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 04102017/ekuberg ngày 04/10/2017 của Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ thì số lưu hành của trang thiết bị y tế là số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo quy định.

Đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP thì trang thiết bị y tế đã có số lưu hành tại Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng và không phải qua Bộ Y tế phê duyệt.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 40. Nguyên tắc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế
...
2. Trang thiết bị y tế đã có số lưu hành tại Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng và không phải qua Bộ Y tế phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Số lưu hành của trang thiết bị y tế

1. Số lưu hành của trang thiết bị y tế là:

a) Số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2471/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2471/GSQL-GQ1

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364740