• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhãn hàng hóa

 

Công văn 2490/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2490/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Quốc.
(Đ/c: 237 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biện, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 110/CV/ĐQ-TCHQ/2017 của Công ty TNHH Đức Quốc vướng mắc về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu được quy định chi tiết tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ. Đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2490/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2490/GSQL-GQ4

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364720