• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 250/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 250/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 608/HQĐNa-GSQL đề ngày 17/3/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia phát hành có tên người ký không trùng với tên đã được Tổng cục Hải quan thông báo, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O số tham chiếu JB-201503-CCF-217120-W-007326 dẫn trên, Tổng cục Hải quan cần trao đổi với cơ quan cấp C/O của Malaysia và sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 250/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 250/GSQL-TH

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269657