• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2517/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn xác định loại công trình để tính định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2517/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2517/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định loại công trình để tính định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Licogi - CTCP

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 536/CV-Licogi ngày 14/10/2016 của Tổng công ty Licogi – CTCP đề nghị hướng dẫn xác định loại công trình để tính tính định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gói thầu “San nền và nắn dòng sông Mông Dương thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương” nêu trong văn bản số 536/CV-Licogi ngày 14/10/2016 thực hiện trong giai đoạn có hiệu lực của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo quy định tại mục 2.2.1.2 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD thì đối với các hạng mục công trình tương ứng với từng loại công trình thì mỗi hạng mục công trình đó được coi như một công trình độc lập và được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung theo loại hình công trình phù hợp.

Như vậy, loại công trình phù hợp với gói thầu thi công hạng mục “San nền và nắn dòng sông Mông Dương thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương” nêu trong văn bản số 536/CV-Licogi để xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước là công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tổng công ty Licogi - CTCP căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

2.2.1.2. Chi phí chung:

Chi phí chung bao gồm: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác. Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình.

Đối với các hạng mục công trình tương ứng với từng loại công trình thì mỗi hạng mục công trình đó được coi như một công trình độc lập và được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung theo loại hình công trình phù hợp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2517/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2517/BXD-KTXD

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331494