• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 2518/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2518/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2518/ CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ký Hiệu
Địa chỉ: Số 145 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1
Mã số thuế: 0305745871

 

Trả lời văn bản số ICN-20150210 ngày 13/2/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2đ, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách thức lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn;

Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có thực hiện dịch vụ tư vấn tuyển dụng nhân sự cho khách hàng qua điện thoại, khi cấp hóa đơn Công ty thực hiện đóng dấu “Bán hàng qua điện thoại” tại tiêu thức của người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) thì hóa đơn này được xác định là hợp lệ để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
- 363-15037
(Nam-HĐCT-Ký Hiệu)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2518/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2518/CT-TTHT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271528