• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 2535/VPCP-KTTH năm 2014 vay vốn ưu đãi cho dự án xi măng đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2535/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2535/VPCP-KTTH
V/v vay vốn ưu đãi cho các dự án xi măng đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Hiệp hội Xi măng Việt Nam tại Văn bản số 60/VPHH ngày 01 tháng 4 năm 2014 về việc vay vốn ưu đãi cho các dự án xi măng đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Hiệp hội Xi măng Việt Nam tại văn bản nêu trên để xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho Hiệp hội biết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Văn bản số 60/VPHH ngày 01 tháng 4 năm 2014)

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Xi măng Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; Vụ KTN; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2535/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2535/VPCP-KTTH

347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226499