• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm

 

Công văn 2552/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2552/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2552/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 298/HQGLKT-NV ngày 13/03/2015 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để doanh nghiệp kịp thời gian tham dự hội chợ, triển lãm tại thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum từ ngày 01/4/2015 đến ngày 07/4/2015, Tổng cục Hải quan nhất trí nội dung đề xuất tại công văn số 298/HQGLKT-NV nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum, cụ thể là: việc khai báo hải quan đối với lô hàng của doanh nghiệp Lào và Thái Lan tham gia Hội chợ nêu trên được thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan là Sở Công thương tỉnh Kon Tum (Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại).

Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ- CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum thông báo Sở Công thương tỉnh Kon Tum (Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại) đối với trường hợp doanh nghiệp nước ngoài mang hàng vào Việt Nam tham dự hội chợ, triển lãm tại địa bàn tỉnh trong các lần tiếp theo thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 5. Người khai hải quan

Người khai hải quan gồm:

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2552/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2552/TCHQ-GSQL

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269489