• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


 

Công văn 256/TTg-CN năm 2019 về Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương tại số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 256/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/TTg-CN
V/v Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà tang lễ Bệnh viện TW tại số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (văn bản số 12303/BQP-DT ngày 02 tháng 11 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (3010/BXD-QHKT ngày 28 tháng 11 năm 2018), Y tế (văn bản s 7464/BYT-TB-CT ngày 07 tháng 12 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6583/BTNMT-KHTC ngày 03 tháng 12 năm 2018), Tài chính (văn bản số 15469/BTC-VI ngày 12 tháng 12 năm 2018) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 6198/UBND-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2018) về việc Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu trước mắt phục vụ lễ tang các đng chí Lãnh đạo và Nhà nước khi từ trn, bảo đảm tiết kiệm đất, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thỏa thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với nhà đầu tư đã đầu tư nhà máy và di dời Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 và các hộ dân trong khu vực mở rộng, thực hiện công tác thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng Nhà tang lễ, bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật, không để xy ra khiếu kiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, YT, TC, TN&MT, KH&ĐT;
- UBND thành phố Hà Nội;
-
Cty CP Đầu tư Phát triển Bình An (đ/c s 9 Trần Thánh Tông, Q.Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội);
 - VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, CN(2b)Nghĩa.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 256/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 256/TTg-CN

933

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407712