• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 257/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 257/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/BXD-KTXD
V/v: thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4795/BQLDA6-KTKH ngày 27/12/2014 của Ban quản lý dự án 6 về việc thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn – Tuyên Quang và QL25 đoạn nối từ Phú Yên đến Gia Lai, trường hợp hợp đồng thi công xây dựng được ký kết từ năm 2008 và 2010, việc tạm ứng hợp đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ như nêu tại văn bản số 4795/BQLDA6-KTKH, thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Trường hợp Hợp đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh không điều chỉnh giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng.

Ban quản lý dự án 6 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 257/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 257/BXD-KTXD

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266356