• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Dán nhãn năng lượng

 

Công văn 2602/GSQL-GQ1 năm 2017 về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 2602/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2602/GSQL-GQ1
V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty CP dịch vụ Điều hòa không khí Việt - Nhật;
(Đ/c: tầng 9 số 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hà Nội)
- Công ty TNHH Ojtex (Việt Nam).
(Đ/c: 12 đường 9A, KCN Biên Hòa II, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1001-17/CV ngày 05/10/2017 của Công ty CP dịch vụ Điều hòa không khí Việt - Nhật và công văn số T8/OJI ngày 27/9/2017 của Công ty TNHH Ojtex (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về dán nhãn năng lượng:

Ngày 11/3/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu rõ: “hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện dán nhãn năng lượng”. Đng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương thì:Trước khi đưa phương tin, thiết b ra th trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương”.

2/ Về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu:

Ngày 28/9/2017, Bộ Tài chính đã có văn bản số 13018/BTC-TCHQ gửi Bộ Công Thương trao đổi và đề xuất việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiu sẽ thực hiện sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định: “kết quả thử nghiệm là cơ sở để dán nhãn năng lượng cho sản phẩm có cùng model cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ và cùng cơ sở sản xuất. Kết quả thử nghiệm có hiệu lực vô thời hạn, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai phạm trong kết quả thử nghiệm hoặc có sai phạm, vi phạm của tổ chức thử nghiệm.”

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết. Trường hợp chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 5. Đăng ký dán nhãn năng lượng

1. Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Thử nghiệm hiệu suất năng lượng
...
5. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để dán nhãn năng lượng cho sản phẩm có cùng model cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ và cùng cơ sở sản xuất. Kết quả thử nghiệm có hiệu lực vô thời hạn, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai phạm trong kết quả thử nghiệm hoặc có sai phạm, vi phạm của tổ chức thử nghiệm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2602/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 25/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2602/GSQL-GQ1

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365952