• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi


 

Công văn 2603/BNN-CB năm 2013 miễn truy thu thuế đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2603/BNN-CB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2603/BNN-CB
V/v miễn truy thu thuế đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 09/7/2013 Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam có công văn số 130/CV-DBC kiến nghị miễn truy thu thuế đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam; Danh mục hàng hóa nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm quản lý về chính sách mặt hàng khi xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam, không được sử dụng để phân loại và tính thuế nhập khẩu. Việc áp thuế với hàng hóa nhập khẩu (theo mã số HS do doanh nghiệp khai báo) thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

2. Về đề nghị của Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam đối với việc miễn truy thu thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, căn cứ vào các quy định hiện hành và nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như ngành chăn nuôi tháo gỡ khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét miễn truy thu thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng mà Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam đã kiến nghị tại văn bản số 130/CV-BDC ngày 09/7/2013.

Đề nghị quý Bộ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c)
- Bộ trưởng (để b/c)
- Tổng cục HQ, Tổng cục thuế
- Cty CP tập đoàn DABACO (để biết)
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2603/BNN-CB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 05/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2603/BNN-CB

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204080