• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 2614/CT-TTHT năm 2015 sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2614/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2614/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Giầy An Lạc
Địa chỉ: Số 3-5, đường Tên Lửa, phường An Lạc A, quân Bình Tân
Mã số thuế: 0301447803

Trả lời văn bản ngày 07/2/2015 của Công ty về sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ’

+ Tại Khoản 4, Điều 9 quy định phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

“…

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn”;

+ Tại Khoản 1d, Điều 16 quy định về lập hóa đơn:

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty (đơn vị khai thuế giá trị gia tăng tập trung cho các đơn vị, cửa hàng trực thuộc) có phân bổ hóa đơn đã thông báo phát hành với cơ quan thuế quản lý cho các Cửa hàng thuộc Công ty để sử dụng; nay các Cửa hàng chấm dứt hoạt động thì số hóa đơn còn tồn tại các Cửa hàng này (từ số 0001909 đến số 0008000) Công ty được tiếp tục sử dụng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 4;
- Lưu VT-TTHT.
(Nam-HĐCT-An Lạc)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2614/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2614/CT-TTHT

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271590