• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 262/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 262/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội.
-
Công ty TNHH Đại Lộc
(Số 2, Tổ 19, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81386/CT-TTHT ngày 20/12/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội và văn bản số 0317/HBT ngày 13/10/2017 của Công ty TNHH Đại Lộc về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 25/5/2017, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 2604/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Đại Lộc về chính sách thuế, trong đó nội dung về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư đã hướng dẫn phù hợp công văn số 18553/BTC-CST ngày 27/02/2016 và công văn số 2209/BTC-CST ngày 21/02/2017 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội và Công ty TNHH Đại Lộc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Phú Thọ;
- Vụ PC - BTC;

- Vụ PC - TCT;
- Websi
te TCT;
- Lưu: VT, CS (3b
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 262/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 17/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 262/TCT-CS

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373988