• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 2633/CT-TTHT năm 2015 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2633/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty liên doanh cao ốc Indochine
Địa chỉ: 1 Lê Quý Đôn, P.5, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0300789307

Trả lời văn bản số 279/CV/2014 ngày 31/12/2014 (hồ sơ bổ sung giải trình số 282-IPT ngày 02/02/2015) của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

…”

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

…”

Căn cứ Khoản 5.a Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

…”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có vay tiền từ đối tác nước ngoài có phát sinh chi phí lãi vay thì khoản chi phí lãi vay trả cho đối tác nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi thanh toán tiền cho đối tác nước ngoài Công ty không phải khấu trừ thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp trước đây công ty đã khấu trừ kê khai và nộp số thuế GTGT đối với khoản chi phí lãi vay trên vào ngân sách nhà nước và theo thỏa thuận tại hợp đồng mọi khoản thuế đều do Công ty chi trả nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra kiểm tra tại trụ sở Công ty thì Công ty được kê khai điều chỉnh bổ sung theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
360-14749 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2633/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2633/CT-TTHT

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271594