• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh


 

Công văn 2634/BCA-A61 năm 2013 về bỏ tờ khai xuất cảnh-nhập cảnh tại cửa khẩu Bộ Quốc phòng quản lý do Bộ Công an ban hành

Tải về Công văn 2634/BCA-A61
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2634/BCA-A61
V/v bỏ tờ khai xuất cảnh - nhập cảnh tại một số cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Trả lời Công văn số 4251/BQP-PĐN ngày 10/6/2013 của Bộ Quốc phòng về việc bỏ tờ khai xuất cảnh - nhập cảnh tại 12 cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Công an có ý kiến như sau:

- Bộ Công an nhất trí bỏ thủ tục kê khai nhập, xuất cảnh tại 12 cửa khẩu biên giới như đề nghị của Bộ Quốc phòng.

- Bộ Công an sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng việc bỏ thủ tục kê khai tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh tại 12 cửa khẩu theo công văn 4251 nêu trên của Bộ Quốc phòng kể từ ngày 15/7/2013.

Xin trao đổi quý Bộ cùng phối hợp công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các đ/c Thứ trưởng BCA;
- V11, TCAN II, TCV;
- Lưu: VT, A61(A72).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Tô Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2634/BCA-A61   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 09/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2634/BCA-A61

532

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205316