• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 265/BXD-QLN năm 2017 về quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh quảng cáo trên tầng mái và mặt ngoài tòa nhà theo quy định của Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 265/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/BXD-QLN
V/v Quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh quảng cáo trên tầng mái và mặt ngoài tòa nhà theo quy định của Luật Nhà ở.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 60/2017/CV-XDHP của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát (sau đây gọi là Công ty Hòa Phát) đề nghị hướng dẫn quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh quảng cáo trên tầng mái và mặt ngoài tòa nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 6 của Luật Nhà ở 2014 quy định các hành vi bị cấm:“Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng’; đồng thời tại Khoản 5 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư:“Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”.

Tại Khoản 1 Điều 4 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng đã quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư, theo đó, “Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, nếu diện tích mặt ngoài các tầng nhà ở và tầng mái của Tòa nhà tại Dự án Tòa nhà Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở tại địa chỉ số 257 đường Giải phóng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung thì các tổ chức, cá nhân sở hữu và sử dụng nhà chung cư không được sử dụng phần diện tích này sai mục đích so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt; không được tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích này so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp các phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung (bao gồm cả phần diện tích tầng mái của Tòa nhà) được sử dụng cho các hoạt động để kinh doanh (như cho thuê quảng cáo, cho thuê mặt bằng không gian…) mà khác mục đích so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và nội dung dự án được phê duyệt thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 60/2017/CV-XDHP ngày 18/8/2017. Đề nghị Công ty Hòa Phát đối chiếu các quy định pháp luật nêu trên với thực tế hoạt động quản lý, vận hành của Tòa nhà để thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
...
6. Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Các hành vi Điều 35. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư
...
5. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

1. Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 265/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 265/BXD-QLN

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362383