• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2654/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2654/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2654/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Văn phòng bán vé hãng hàng không United Airlines tại Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 701, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q.1
Mã số thuế: 0311094219

Trả lời văn bản số 02/03-03/15 ngày 03/3/2015 của Văn phòng về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

- Tại Khoản 1.c Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.”

- Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư này.”

Trường hợp Văn phòng theo trình bày cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế trên các chặng bay đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt và cấp phép hoạt động bay thì doanh thu vận tải quốc tế và phí quá cước hành lý, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2.c Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Các khoản phí như phí đổi ngày, giờ bay, phí hoàn vé thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 10%..

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.
513-2032486/2015-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2654/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2654/CT-TTHT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271600