• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm

 

Công văn 27/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất dự hội chợ, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 27/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất dự hội chợ, triển lãm

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
(Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội) ;

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và xin hân hạnh phúc đáp công hàm số 1043/2014 ngày 25/12/2014 của Đại sứ quán về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục tạm nhập hàng hóa tham gia triển lãm Diễn đàn ICT của Nhật Bản - Việt Nam tại Hà Nội như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Tổng cục Hải quan xin lưu ý Đại sứ quán về đối tượng là doanh nghiệp nước ngoài (không có mã số thuế) có hàng hóa tham dự Hội chợ triển lãm tại Việt Nam không được nhập khẩu trực tiếp mà phải làm thủ tục nhập khẩu thông qua đơn vị tổ chức hội chợ. Vì vậy, thủ tục hải quan được thực hiện thông qua đơn vị tổ chức hội chợ (qua hợp đồng ủy quyền) hoặc qua các công ty dịch vụ đại lý thủ tục hải quan. Khi đối tượng này tiến hành làm thủ tục hải quan sẽ được quản lý tương ứng với tính chất hợp đồng với chủ hàng là doanh nghiệp nước ngoài.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 53. Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập khác

...

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra, do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau:

a) Hồ sơ hải quan: ngoài các giấy tờ như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, phải nộp thêm 01 bản chụp văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hội chợ, triển lãm (trừ tạm nhập-tái xuất để giới thiệu sản phẩm).

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm thực hiện tại Chi cục hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục hải quan cửa khẩu.

c) Thời hạn tái xuất, tái nhập

c.1) Hàng hoá tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký với cơ quan hải quan.

c.2) Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài là một năm, kể từ ngày hàng hoá được tạm xuất khẩu; nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hoá đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 136, Điều 137 Luật Thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 27/TCHQ-GSQL

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262446