• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2704/TCT-CS năm 2013 gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2704/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2704/TCT-CS
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH chế biến trái cây Yasaka
(Đ/c: P34, lầu 4, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/CV-Yasaka-2013 ngày 3/6/2013 và văn bản số 02/CV-Yasaka-2013 ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH chế biến trái cây Yasaka (sau đây gọi tắt là Công ty) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt"

- Điểm 5, mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"5. Cơ sở kinh doanh trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư".

- Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tại công văn số 487/TCTK-PPCĐ ngày 19/7/2013: "Hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến trái cây phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu" được xếp vào mã 10309: Chế biến và bảo quản rau quả khác.

Căn cứ các nội dung nêu trên và hồ sơ về quy trình sản xuất kinh doanh của công ty kèm theo công văn hỏi, nếu Công ty TNHH chế biến trái cây Yasaka thành lập ngày 5/12/2007 với ngành nghề: sản xuất, sơ chế, chế biến trái cây phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; ngày 8/10/2008, Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với ngành nghề kinh doanh không thay đổi thì Công ty thuộc diện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc để Công ty căn cứ tình hình thực tế đáp ứng của Công ty, quy định của pháp luật và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần E: ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
...
II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
...
5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2704/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2704/TCT-CS

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205331