• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2726/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2726/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2726/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam
Địa chỉ: Lô B15, B16, Đường B2, Cụm CN-TTCN X T Sơn, Huyện Hóc Môn
Mã số thuế: 0312905205

Trả lời văn thư số 022015/LUV ngày 09/3/2015 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng đối với:

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

”.

+ Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

...”.

Căn cứ công văn số 15458/BTC-CST ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính; công văn số 4262/TCT-CS ngày 01/10/2014 của TCT về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng A ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa tại Công ty B ở Việt Nam (Công ty B ký hợp đồng gia công với Công ty nước ngoài, hàng hóa theo hợp đồng gia công sẽ xuất khẩu ra nước ngoài) thì dịch vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu này được xác định là dịch vụ xuất khẩu, được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
595-2015 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2726/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 27/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2726/CT-TTHT

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271684