• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Chứng thực bản sao từ bản chính

 

Công văn 273/HTQTCT-CT năm 2017 về thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Tải về Công văn 273/HTQTCT-CT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/HTQTCT-CT
V/v thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được phản ánh của một số người dân về việc cơ quan chứng thực của Hà Nội không thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính một số giấy tờ, văn bản vì lý do “không đóng dấu giáp lai” giữa các trang của giấy tờ, văn bản đó. Cụ thể, ngày 06/3/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã nhận được “Đơn phản ánh - Kiến nghị” (ngày 28/02/2017) cùng bản chụp các Giấy tờ của ông Nguyễn Văn Thịnh, phản ánh về việc cán bộ tư pháp phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã từ chối chứng thực bản sao từ bản chính “Văn bản bàn giao nhà ở và giao quyền sử dụng đất ở theo nhà” với lý do văn bản này không có đóng dấu giáp lai (xin gửi bản chụp kèm theo). Về vấn đề này, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ không có quy định yêu cầu bản chính phải có đóng dấu giáp lai mới được chứng thực bản sao. Đng thời, theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì “Văn bản giao nhà ở và giao quyền sử dụng đất ở theo nhà” ngày 29/4/1993 của ông Thịnh là bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp và không thuộc trường hợp bị cm chng thực bản sao theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Do đó, cơ quan chứng thực có trách nhiệm chứng thực bản sao Văn bản nêu trên cho công dân mà không phụ thuộc vào việc văn bản đó có hay không có dấu giáp lai. Việc UBND phường Đức Giang từ chối chứng thực bản sao Văn bản này cho công dân là không phù hợp với quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP .

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Đức Giang giải quyết việc chng thực bản sao Văn bản nêu trên cho ông Thịnh. Đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp có chỉ đạo chung, quán trit đối với tất cả các cơ quan chứng thực trên địa bàn thành phố thực hiện đúng các quy định về chứng thực bản sao từ bản chính của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP , nhằm bảo đảm yêu cầu, quyền lợi của người dân và chấn chỉnh chung về văn hóa ứng xử công chức tư pháp - hộ tịch trong xử lý các công việc của người dân theo đúng quy định pháp luật và “Bộ quy tắc ứng xử” của thành phố Hà Nội, không nên để người dân bức xúc, phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Trên đây là ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực để Sở Tư pháp chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Toàn (để biết);
- Phòng Tư pháp quận Long Biên (để t/h);
- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT (Phương).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

 

Điều 18. Giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính

1. Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

2. Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 22. Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 273/HTQTCT-CT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực   Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 24/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 273/HTQTCT-CT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374570