• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ngày truyền thống


 

Công văn 2782/BTP-VP năm 2016 về không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 2782/BTP-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2782/BTP-VP
V/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể Trung ương;
- Các bộ, ngành Trung ương;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan thông tấn báo chí.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp năm nay (28/8/1945 - 28/8/2016), Bộ Tư pháp không tổ chức mít-tinh kỷ niệm, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng và đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm phối hợp của y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với công tác của Bộ, Ngành Tư pháp trong thời gian qua và kính mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp công tác trong thời gian tới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng TW Đảng (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của BTP (để đăng tin);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2782/BTP-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2782/BTP-VP

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320254