• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Công văn 28209/CT-HTr năm 2014 tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 28209/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28209/CT-HTr
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chợ Cửa Nam
(Địa chỉ:
Số 55B Ph Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0104814814

Trả lời câu hỏi của Công ty TNHH Chợ Cửa Nam tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế tổ chức vào ngày 27/05/2014, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Câu hỏi:

Công ty em cuối năm 2013 nhập các mặt hàng: Gạo, Cá ba sa tươi cắt khúc chịu thuế suất 5%. Các mặt hàng này đến hết năm 2013 vẫn còn tồn kho. Đến năm 2014 công ty em bán cho người tiêu dùng thì các mặt hàng trên vẫn chịu thuế suất 5% hay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu các mặt hàng trên thuộc đối tượng không chịu thuế, nhưng năm 2013 công ty em mua (đầu vào) đã chịu thuế GTGT 5% vậy bây giờ công ty phải làm thế nào? (Công ty em thực hiện theo phương pháp khấu trừ thuế).

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 Chương I quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT

+ Tại Khoản 5 Điều 5 Chương I quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

+ Tại Khoản 5 Điều 10 Mục 1 Chương II quy định về đối tượng áp dụng thuế suất 5%:

"5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sn, lúa mỳ."

+ Tại Khon 1 Điều 21 Chương IV quy định về hiệu lực thi hành của thông tư 219/2013/TT-BTC:

"1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư s 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư s 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Chợ Cửa Nam là đơn vị kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ kinh doanh các mặt hàng gạo, cá ba sa tươi cắt khúc là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì khi bán ra ở khâu kinh doanh thương mại Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Thuế GTGT đầu vào của mặt hàng này được khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện và nguyên tắc khấu trừ quy định tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28209/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 28209/CT-HTr

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235273