• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ngày truyền thống


 

Công văn 2847/BTTTT-VP năm 2018 về không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2847/BTTTT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/BTTTT-VP
V/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức đoàn thể Trung ương;
- Các bộ, ngành Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tr
c thuc Trung ương;
- Các cơ quan thông tấn báo chí.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhn danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Ch th s30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm chng lãng phí; Bộ Thông tin và Truyền thông xin được thông báo: Dịp kniệm Ngày Truyền thông ngành Thông tin và Truyền thông 28/8, B Thông tin và Truyền thông không tổ chức đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mng và đề ngh các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc mừng tới trụ sở cơ quan Bộ.

Nhân dịp này, B Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tn, báo chí đi với công tác của Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông trong thi gian qua và kính mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo, phi hp công tác trong thời gian tới.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c)
;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc B(để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Ngọc Đức

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2847/BTTTT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Lê Ngọc Đức
Ngày ban hành: 24/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2847/BTTTT-VP

563

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392299