• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2881/BNN-KHCN năm 2013 bổ sung văn bản trong hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 thuộc Chương trình công nghệ sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2881/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2881/BNN-KHCN
V/v Bổ sung văn bản trong hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KHCN năm 2014 thuộc Chương trình CNSH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản thực hiện từ năm 2014 trên báo Khoa học và Phát triển số 20 và 21 năm 2013.

Ngày 19/6/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành phiên họp mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2014 thuộc Chương trình (theo Quyết định số 1060/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và cá nhân tham gia đăng ký chủ trì nhiệm vụ "Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy lưng trắng bằng chỉ thị phân tử cho các tỉnh phía Bắc" bổ sung ngay các văn bản còn thiếu (02 bản gốc giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN). Hạn nộp trước ngày 26/6/2013.

Đề nghị Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2881/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2881/BNN-KHCN

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195762