• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 2894/BXD-HĐXD năm 2015 về xin cấp giấy phép xây dựng dự án khu nhà ở dịch vụ thương mại căn hộ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2894/BXD-HĐXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2894/BXD-HĐXD
V/v xin cấp giấy phép xây dựng dự án khu nhà ở dịch vụ thương mại căn hộ tại quận 6, TP. HCM.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 47/2015/CV-VGP ngày 24/8/2015 của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú về việc thực hiện công tác xin cấp giấy phép xây dựng dự án khu nhà ở dịch vụ thương mại căn hộ tại địa điểm 1472 Võ Văn Kiệt (270 - 277 Trần Văn Kiểu cũ) và số 445 - 449 Gia Phú, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương giao Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú làm đại diện chủ đầu tư tại văn bản số 1989/UBND-ĐTMT ngày 29/4/2011.

Ngày 05/5/2014, Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1112/UBND-QLĐT chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú đầu tư thực hiện dự án tại số 270 - 277 Trần Văn Kiểu và số 445 - 449 Gia Phú, phường 3, quận 6.

Ngày 06/7/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 3318/QĐ-UBND về chấp thuận giao đất tại số 270 - 277 Trần Văn Kiểu và số 445 - 449 Gia Phú, phường 3, quận 6 cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú để đầu tư xây dựng dự án.

Theo quy định tại Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014, điều kiện để chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng là “bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai” và quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 “Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất”.

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, thì Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là giấy tờ chứng minh quyền được sử dụng đất theo quy định để triển khai dự án và chủ đầu tư sử dụng Quyết định này làm căn cứ để xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành cho Dự án nêu trên.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

 

Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

d) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

đ) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến gồm:

a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

c) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này; trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

7. Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2894/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Công văn 2894/BXD-HĐXD xác định: Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, thì Quyết định 3318/QĐ-UBND của UBND tp.Hồ Chí Minh là giấy tờ chứng minh quyền được sử dụng đất theo quy định để triển khai dự án và chủ đầu tư sử dụng Quyết định này làm căn cứ để xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành cho Dự án.

Từ khóa: Công văn 2894/BXD-HĐXD

2.392

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299037