• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2952/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2952/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT tháng/quý năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam
(Địa chỉ: Lầu 20A Tòa nhà Vincom Centre Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03.20/DSV-HCM ngày 05/6/2020 của Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam (Mã số thuế 0313863276) về việc xác định chu kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) ổn định 3 năm lần đầu của Công ty và loại kỳ tính thuế GTGT (tháng hay quý) trong năm 2020, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tương tự trường hợp của Công ty, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 291/TCT-KK ngày 25/01/2019 trả lời Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Dentsply Sirona Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2952/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 23/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2952/TCT-KK

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448981