• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

Công văn 2958/BKHĐT-KTĐPLT về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2958/BKHĐT-KTĐPLT
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 141/TB-VPCP ngày 13/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ liên quan việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo các nội dung cơ bản sau:

1. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh/thành phố;

2 Tình hình chỉ đạo, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công 2018 của các địa phương trong Quý I/2018, Quý II/2018 và hàng tháng;

3 Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 đến hết tháng 4/2018, dự kiến hết tháng 6/2018 và ước cả năm 2018;

4. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn đó.

5. Những nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trong những tháng cuối năm.

(Chi tiết Đề cương và biểu mẫu gửi kèm theo)

Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/5/2018 để phục vụ đoàn công tác tại địa phương và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Vương Đình Huệ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở KH&ĐT;
- Các Vụ: THKTQD; KTCN; KTDV; QPAN; KTĐN; KTNN; QLKKT; LĐVX; KCHT&ĐT; KHGDTN&MT;
- Lưu: VT, Vụ KTĐP&LT

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Mạnh

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

1. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đã phân bổ/thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 cho các chủ đầu tư tại các quyết định/văn bản, cụ thể:

- Tổng số vốn, số vốn theo từng nguồn vốn;

- Tổng số dự án và tương ứng theo từng nguồn vốn.

2. Tình hình chỉ đạo, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công 2018 trong Quý I/2018, Quý II/2018 và hàng tháng.

Các văn bản chỉ đạo, Điều hành, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018 từ đầu năm đến nay.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018

- Tổng giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 đến hết tháng 4/2018, dự kiến hết tháng 6/2018 và ước cả năm 2018 (khối lượng thực hiện, năng lực tăng thêm, kết quả và khả năng giải ngân), cụ thể đối với từng nguồn vốn:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ các Chương trình Mục tiêu;

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ các Chương trình Mục tiêu quốc gia;

+ Vốn trái phiếu Chính phủ;

+ Vốn nước ngoài (ODA);

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương;

+ Nguồn khác (nếu có).

- Tình hình xử lý nợ đọng XDCB và thu hồi các Khoản vốn ứng trước;

- Tình hình triển khai các dự án lớn trên địa bàn;

- Tình hình rà soát, Điều chỉnh, phê duyệt lại các dự án có số vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên TMĐT thấp mà dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn đó.

- Đề nghị UBND tỉnh/thành phố đánh giá cụ thể, chính xác những khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018; cụ thể một số dự án giải ngân chậm.

- Xác định những nguyên nhân chính, nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.

5. Những nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trong những tháng cuối năm.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn, UBND tỉnh/thành phố đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trong những tháng cuối năm, cụ thể:

- Những nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh/thành phố có thể chủ động xử lý;

- Những giải pháp kiến nghị đề xuất các bộ, ngành, Chính phủ, UBTVQH, Quốc hội để xử lý.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2958/BKHĐT-KTĐPLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2958/BKHĐT-KTĐPLT

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381881