• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 296/TCHQ-KTSTQ năm 2015 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 296/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 296/TCHQ-KTSTQ
V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: DNTN thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông.
(Địa chỉ: 647/11 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM)

Trả lời công văn số 2710/TN2014 ngày 27/10/2014 của DNTN thương mại, dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1859/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2012 hướng dẫn phân loại mặt hàng Phân bón NPK có hay không bổ sung trung, vi lượng.

2. Về xử lý thuế:

Bộ Tài chính đã có công văn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 hướng dẫn việc xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng. Theo đó, các đối tượng không xử lý lại (không truy thu thuế, truy hoàn thuế) phải đáp ứng 02 điều kiện là:

- Doanh nghiệp đã kê khai, phân loại mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng vào mã số 3105.90.00 theo Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK miền Nam và được cơ quan Hải quan chấp nhận;

- Tờ khai nhập khẩu phải đăng ký trước ngày 16/4/2012.

Tổng cục Hải quan trả lời để DNTN thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 296/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 296/TCHQ-KTSTQ

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263280