• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 2968/TCHQ-GSQL năm 2020 về đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2968/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2968/TCHQ-GSQL
V/v: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Để kịp thời đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Chỉ thị, Nghị quyết được ban hành trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị một số nội dung sau:

1. Báo cáo các giải pháp, sáng kiến và kinh nghiệm tốt đã được các đơn vị triển khai trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19 mà thực tiễn thực hiện đã phát huy hiệu quả, đem lại những thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

2. Đề xuất những giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn sau dịch bệnh COVID-19, cụ thể:

(i) Đơn giản hóa bộ hồ sơ hải quan, cách thức nộp hồ sơ hải quan;

(ii) Cắt giảm, đơn giản hóa các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan;

(iii) Rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa;

(iv) Cắt giảm các chi phí liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chi phí kiểm tra chuyên ngành; chi phí lưu kho, bãi tại cửa khẩu,...;

(v) Kiến nghị các giải pháp khác nhằm đơn giản hóa, hiện đại hóa và minh bạch hóa và hạn chế sự tiếp xúc giữa công chức hải quan và người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Yêu cầu các đơn vị gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 9/5/2020 để tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động về cải cách thủ tục hải quan, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Phòng TM&CN Việt Nam (để phối hợp);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Website Hải quan (để đăng tải);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2968/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2968/TCHQ-GSQL

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442631