• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3025/BVTV-TTPC năm 2018 trả lời kiến nghị về các hóa chất sử dụng trong công tác bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Tải về Công văn 3025/BVTV-TTPC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3025/BVTV-TTPC
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Công nghệ cao Nhất Việt

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Công ty TNHH Công nghệ cao Nhất Việt

Theo phiếu chuyển văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Văn bản số 2247/QLCL-TTPC của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về chuyển tiếp nội dung văn bản, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) trả lời kiến nghị của Công ty TNHH công nghệ cao Nhất Việt theo đề nghị tại Văn bản số 10180/VPCP-ĐMDN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Khoản 16 Điều 3 của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định: “Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc

Theo quy định này, các hóa chất sử dụng trong công tác bảo vệ thực vật trên đồng ruộng cũng như trong bảo quản nông sản nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hi thực vật (nấm bệnh, côn trùng, cỏ dại, tuyến trùng, vi khuẩn, virus...) thuộc phạm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo quy định của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 về Qun lý thuốc bảo vệ thực vật.

2. Các hóa chất vệ sinh dùng trong quá trình sơ chế sau thu hoạch (rửa hoa, quả); thuốc diệt nấm trong phòng bảo quản; chất wax, chất phủ bề mặt quả (sáp) làm bóng b mặt quả không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN v
à PTNT (b/c);
- Cục QLCLNLS và TS;
- VCCI;
- Lưu: VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
16. Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3025/BVTV-TTPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật   Người ký: Bùi Sĩ Doanh
Ngày ban hành: 07/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3025/BVTV-TTPC

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400546