• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 3062/BXD-KTXD năm 2014 về suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3062/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/BXD-KTXD
V/v suất vốn đầu tư XDCT cao tầng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Riviera Point

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 288/TSC-CV ngày 07/10/2014 của Công ty TNHH Riviera Point về việc xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera tại Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera tại Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh là một dự án có quy mô lớn, với nhiều công trình cao tầng (39-40 tầng), được quy hoạch đồng bộ. Việc căn cứ Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và áp dụng hệ số điều chỉnh Kđ/c theo quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 19/6/2014 của Bộ Xây dựng để tính toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình (để định giá đất) theo như đề xuất của đơn vị nêu tại văn bản số 288/TSC-CV là phù hợp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn phải căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của công trình (quy mô công suất, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn vốn, tiến độ thực hiện, thời điểm xây dựng…) để tính toán, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với điều kiện riêng của công trình cần xây dựng.

Công ty TNHH Riviera Point căn cứ ý kiến trên để vận dụng, tính toán suất vốn đầu tư cho phù hợp với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera tại Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3062/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3062/BXD-KTXD

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259226