• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 3064/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 3064/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3064/BGTVT-VT
V/v: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Đường s
t Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- S
Giao thông vận tải các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- S
Giao thông vận tải - Xây dng Lào Cai.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19; nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đối với các địa phương và trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Cục Hàng không Việt Nam

Trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2020, Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm điều phi các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyn hành khách vi tần suất như sau:

- Đường bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: khai thác 02 chuyến khứ hi/ngày.

- Đường bay gia Hà Nội và Đà Nng: khai thác 01 chuyến khứ hồi/ngày.

- Đường bay giữa thành ph Hồ Chí Minh và Đà Nng: khai thác 01 chuyến khứ hi/ngày.

- Dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại.

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ch đạo các S Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trc thuộc Trung ương:

- Trong vòng 15 ngày k từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020, dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách c định liên tnh, nội tnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tnh, thành ph trong cả nước, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hp cung cấp lương thực, thc phẩm, nhu yếu phẩm cn thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sn xut, hàng hóa.

- Ch đạo các Bến xe tại địa phương thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận ti hành khách c đnh liên tnh, nội tỉnh.

- Trường hợp đc biệt, Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

3. Cục Đường st Việt Nam

Ch đạo Tổng công ty Đường st Việt Nam các doanh nghiệp vận ti đường sắt trong vòng 15 ngày k từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020:

- Tạm dng toàn bộ hoạt động ca tàu khách địa phương.

- Đi với tuyến đường sắt Hà Nội - thành ph H Chí Minh: ch được khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày (01 chuyến Hà Nội đi thành ph H Chí Minh và 01 chuyến ngược lại).

- Không hạn chế khai thác đối vi các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

4. Cục Hàng hi Việt Nam

- Phối hợp với các địa phương dng các chuyến tàu ch khách tuyến từ bờ ra đảo; thời điểm dng: trong vòng 15 ngày kể từ 00 gi ngày 01 tháng 4 năm 2020; trường hp đặc biệt, Cục Hàng hi việt Nam thống nhất vi Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trc thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

5. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Phối hp với các địa phương dừng các chuyến tàu ch khách tuyến từ b ra đảo; thi đim dừng: trong vòng 15 ngày k từ 00 gi ngày 01 tháng 4 năm 2020; trường hợp đặc biệt, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thng nhất với Sở Giao thông vận tải tham mưu cho y ban nhân dân các tnh, thành phố trc thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Không hạn chế khai thác đi với các chuyến tàu không vận chuyn hành khách.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Công thương;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Cục Y tế GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải(Tu3).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3064/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3064/BGTVT-VT

773

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438696