• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 3088/BTC-NSNN năm 2015 huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3088/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3088/BTC-NSNN
V/v huy động và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình huy động và sử dụng kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa lưu ý một số vấn đề sau:

Theo quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo: Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức bắn pháo hoa do địa phương đảm nhiệm, không sử dụng từ ngân sách nhà nước (Khoản 5 Điều 6). Vì vậy, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động các nguồn lực xã hội hóa (như huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác...), không sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định. Trường hợp không huy động đủ kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiết giảm các điểm bắn pháo hoa không cần thiết, giảm thời lượng bắn pháo hoa nhằm đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết, kỷ niệm các ngày lễ, hội trên địa bàn trang trọng, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3088/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 10/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3088/BTC-NSNN

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269378