• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 310/GSQL-TH về vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 310/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 310/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 893/HQHN-GSQL đề ngày 11/4/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc về C/O mẫu AK do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 5, Phụ lục V, Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ Thương Mại "về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mai hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc" thì một bộ Giấy chứng nhận xuất xứ sẽ bao gồm một bản gốc và hai bản sao carbon. Do vậy, trường hợp C/O mẫu AK số tham chiếu 030-13-0169691 ngày 07/3/2013 có 02 bản gốc là không đáp ứng quy định nêu trên. C/O không đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH XNK Gi San (để biết)
(Đ/c: số 524, đường Hàn Thuyên, p. Suối Hòa, TP Bắc Ninh);
-
Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 310/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 310/GSQL-TH

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183398