• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 311/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu gỗ Trắc tận dụng tận thu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 311/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/GSQL-GQ1
V/v thủ tục NK gỗ Trắc tận dụng tận thu

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 84/CV2015 ngày 08/4/2015 của Công ty TNHH Nam Thuận Khang đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gỗ Trắc tận thu tận dụng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với Quý cơ quan như sau:

Căn cứ chú giải #5 Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hanh Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, thì mẫu vật của loài gỗ Trắc (Dalbergia Cochinchinensis) là gỗ tròn, gỗ xẻ và gỗ dán thuộc Phụ lục II của CITES.

Tuy nhiên qua nội dung phản ánh của Công ty TNHH Nam Thuận Khang thì hiện nay Công ty và cơ quan Hải quan tại địa phương nơi làm thủ tục cho Công ty (Chi cục Hải quan Hưng Điền - Cục Hải quan tỉnh Long An) đều gặp vướng mắc trong việc xác định mặt hàng gỗ Trắc (Dalbergia Cochinchinensis) tận dụng tận thu cành, ngọn, gốc, rễ có phải là gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ dán hay không; có thuộc Phụ lục II của CITES và có cần phải có giấy phép CITES hay không.

Do vậy, để có cơ sở trả lời doanh nghiệp và hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện thống nhất về chính sách quản lý đối với mặt hàng trên, đề nghị Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có ý kiến trả lời đối với vướng mắc nêu trên, gửi về Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày 18/4/2015./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 311/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 13/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 311/GSQL-GQ1

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271361