• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3123/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 3123/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

B XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3123/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1124/2014/DAKH ngày 24/11/2014 của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Kinh Thanh Đa - TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết. Đối với hợp đồng có giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trường hợp nội dung hợp đồng chưa thể hiện chi tiết để điều chỉnh giá hợp đồng thì các bên tiến hành xem xét để làm rõ nội dung điều chỉnh trên nguyên tắc không làm sai lệch nội dung của hợp đồng đã ký, đảm bảo sự công bằng về quyền lợi cho các bên liên quan. Việc làm rõ nội dung điều chỉnh giá hợp đồng cần thể hiện bằng phụ lục hợp đồng.

2. Gói thầu xây lắp I và II thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Kinh Thanh Đa - TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo phương thức đấu thầu, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Theo đó, trong hợp đồng đã quy định các trường hợp được điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng. Đối chiếu với các nội dung quy định trong hợp đồng thì về cơ bản các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng, phương thức điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại mục 2, 3 công văn số 1124/2014/DAKH là phù hợp. Tuy nhiên, có một số nội dung nêu tại mục 1, 4 công văn số 1124/2014/DAKH, hai bên cần xem xét lại như sau:

- Về khối lượng chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của Nhà thầu (nêu tại mục 1): Việc điều chỉnh giá sẽ được áp dụng theo thời điểm quy định trong hợp đồng hay theo thời điểm thực hiện công việc đó, do bên giao thầu quyết định theo nguyên tắc có lợi cho bên giao thầu.

- Về các công việc chưa có trong định mức (nêu tại mục 4): Việc điều chỉnh đơn giá cho các công việc này (gồm các yếu tố chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công) thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu và pháp luật có liên quan. Lưu ý, những vật tư, vật liệu không thuộc danh mục điều chỉnh giá theo hợp đồng đã ký thì không được điều chỉnh.

Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến căn cứ ý kiến trên của Bộ Xây dựng trao đổi với chủ đầu tư để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, Nh(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3123/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3123/BXD-KTXD

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259362