• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3145/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3145/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3145/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Chuo Senko Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 19, Toà nhà Fideco, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301941610

 

Trả lời văn bản số CSV-001/2015/FN ngày 17/03/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d Khoản 7 Điều 5Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có nhận tiền tài trợ vé xe cho Sinh Viên về quê ăn tết theo uỷ quyền của Công ty Honda Việt Nam để chi cho Trung tâm hỗ trợ Sinh Viên tại TP.HCM theo chương trình “quà tặng vé xe cho những Sinh Viên gặp khó khăn về quê ăn tết Ất Mùi năm 2015” có biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục của Trung tâm hỗ trợ Học Sinh, Sinh Viên TP.HCM thì khi thu hộ, chi hộ Công ty chỉ lập chứng từ thanh toán và không phải lập hoá đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
683-2381065/Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3145/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 14/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3145/CT-TTHT

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278948