• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3221/VPCP-KTN bổ sung khai thác mỏ sắt Đông Nam Làng Lếch, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3221/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3221/VPCP-KTN
V/v: bổ sung khai thác mỏ sắt Đông Nam Làng Lếch, tỉnh Lào Cai.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 1625/BCT-CNNg ngày 27 tháng 02 năm 2013) về việc bổ sung khai thác mỏ sắt Đông Nam Làng Lếch tỉnh Lào Cai, ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1325/BTNMT-ĐCKS ngày 8 tháng 4 năm 2013,) Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 1137/UBND-CN ngày 09 tháng 4 năm 2013), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khu vực mỏ sắt Đông Nam Làng Lếch, xã Sơn Thủy và xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai với công suất 250 ngàn tấn quặng nguyên khai/năm vào danh mục các dự án khai thác, chế biến quặng sắt tại Phụ lục II, Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2012, định hướng đến năm 2020.

2. Việc cấp phép khai thác quặng sắt tại các khu vực nêu trên tuân thủ các quy định của pháp luật khoáng sản và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các PTTg CP;
- Công ty TNHH XD Lan Anh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, V.III, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Duc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3221/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 23/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3221/VPCP-KTN

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183556