• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Kinh doanh hàng miễn thuế

 

Công văn 3251/TCHQ-GSQL năm 2017 về gia hạn hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế Bảo Liên do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3251/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3251/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế Bảo Liên

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 740/HQHG-NV ngày 05/05/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc gia hạn cửa hàng miễn thuế Bảo Liên, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số 740/HQHG-NV ngày 05/05/2017, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Bảo Liên tiếp tục hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế tại địa điểm được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế tại công văn số 6381/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 của Tổng cục Hải quan cho đến khi Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang thu hồi vị trí thuê mặt bằng của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Bảo Liên hoặc Công ty không đảm bảo các yêu cầu về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thương mại XNK Bảo Liên

(đ/c: Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang) (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3251/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3251/TCHQ-GSQL

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
349713