• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa


 

Công văn 3254/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng “tấm sản phẩm bằng đá nhân tạo” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3254/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3254/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “tấm sản phẩm bằng đá nhân tạo”

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 468/HQHCM-TXNK ngày 05/03/2019 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc phân loại ở cấp độ 8 chữ số mặt hàng “đá nhân tạo dạng tấm”. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 68.10: “Đá nhân tạo là sản phẩm giả đá tự nhiên được tạo bằng cách thiêu kết các viên đá thiên nhiên, hoặc đá thiên nhiên dạng bột hoặc vụn (đá vôi, đá cấm thạch, granite, porfia, serpentin, v.v) với vôi hoặc xi măng hoặc các chất kết dính khác (ví dụ các chất dẻo). Các sản phẩm bằng đá granito hoặc bằng đá terazo cũng là những biến thể khác của đá nhân tạo”,

Mặt hàng “tấm sản phẩm bằng đá nhân tạo, đã hoặc chưa gia cố, sử dụng ngay để ốp hoặc lát hoặc lp”, phù hợp phân loại thuộc nhóm 68.10 “Các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố”, phân nhóm “- Tấm lát (tiles), phiến đá lát đường, gạch và các sản phẩm tương tự”, phân nhóm 6810.19 “- - Loại khác”, mã số 6810.19.10 “- - - Tấm lát (tiles)”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK - Thu H
ngPL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3254/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3254/TCHQ-TXNK

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415729