Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3270/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ hưu trí đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3270/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 31/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/08/2015, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 3270/BHXH-CSXH hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ hưu trí đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

BHXH Việt Nam đã căn cứ Công văn 2538/BHXH-CSXH; Công văn 9079-CV/BTCTW, Công văn 9363-CV/BTCTW và Công văn 3463/BNV-TCBC năm 2015. Theo đó:

Căn cứ để giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như sau:

- Đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức CTXH ở Trung ương là Danh sách do thủ trưởng các cơ quan đơn vị này lập gửi Ban Tổ chức Trung ương và có ý kiến thẩm định, phê duyệt của Ban Tổ chức Trung ương.

- Đối với những người trong diện tinh giản biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương là Danh sách do Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương lập gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và có ý kiến thẩm định, phê duyệt của Bộ Nội vụ.

Mẫu danh sách và thời hạn chuyển đến cơ quan BHXH thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Từ khóa: Công văn 3270/BHXH-CSXH , Cong van 3270/BHXH-CSXH , Công văn 3270 , Công văn 3270 , Cong van 3270 2015 , Cong van 3270 2015

553