• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


 

Công văn 3288/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3288/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3288/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 591/PC-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 105/2020/CV ngày 20/4/2020 của Công ty TNHH Vina Korea, công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc trao đổi về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Vina Korea, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 1257/HQHN-TXNK ngày 7/5/2020. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 2815/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2020, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian chờ kết luận cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp chưa phải thực hiện kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn như nội dung nêu tại công văn số 1042/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3288/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 21/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3288/TCHQ-TXNK

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444199