• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3296/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3296/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3296/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng công ty Khí Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 6, Tòa nhà PV GAS, số 673 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiến, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 927/KVN-TC ngày 08/05/2020 của Tổng công ty Khí Việt Nam hỏi về việc phân loại và điều kiện hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt của mặt hàng Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại mặt hàng Khí thiên hiên hóa lỏng:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Khí thiên nhiên hóa lỏng thuộc nhóm 27.11 “Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác”, phân nhóm 2711.1x “- Dạng hóa lỏng:”, mã số 2711.11.00 - Khí tự nhiên”.

2. Về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

Căn cứ các Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam ban hành kèm theo các Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

+ Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định.

+ Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu là thành viên của Hiệp định vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.

+ Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong từng Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form mẫu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3296/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 22/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3296/TCHQ-TXNK

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446338