• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3329/TCHQ-TXNK năm 2015 thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK và 3415/BCT-XNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3329/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3329/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK và công văn 3415/BCT-XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3415/BCT-XNK ngày 07/04/2015 của Bộ Công Thương giải thích bổ sung nội dung công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3328/TCHQ-TXNK ngày 14/4/2015 gửi các Cục Hải quan địa phương có liên quan hướng dẫn việc thực hiện thủ tục nhập khẩu và xác định trị giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu của các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 theo đúng nội dung công văn số 4582/BCT-XNK và công văn số 3415/BCT-XNK của Bộ Công Thương.

2. Còn 02 vấn đề đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể để cơ quan Hải quan thực hiện:

a) Thay đổi so với hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 về đơn giá, số lượng, chủng loại, dòng xe, đời xe, năm sản xuất (dẫn đến phải ký Phụ lục hợp đồng để điều chỉnh) nêu tại điểm 3 công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014.

b) Thời hạn từ nay đến 28/5/2015 (nêu tại điểm 4 Công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương) là rất ngắn. Doanh nghiệp và cơ quan hải quan khó có thể hoàn thành thủ tục nhập khẩu hết số xe ô tô theo hợp đồng đã ký và đã thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 và Công văn 3415/BCT-XNK ngày 07/4/2015.

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, sớm có hướng dẫn để cơ quan hải quan thuận lợi trong thực hiện và doanh nghiệp hoàn thành việc nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 10521/VPCP-KTTH ngày 12/12/2013 của Văn phòng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

4. Hàng về đến cảng Việt Nam chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2015.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
3. Có xác nhận của Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu các hợp đồng đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011.

Tổng trị giá của các lô hàng nhập khẩu không được vượt quá số tiền còn lại mà doanh nghiệp đã thanh toán trước 12 tháng 5 năm 2011 và được ngân hàng thương mại xác nhận nêu trên. Các doanh nghiệp được gia hạn hợp đồng và ký phụ lục để điều chỉnh các thông số như năm sản xuất, đời xe, số lượng, đơn giá tương ứng với các loại xe được nêu trong các hợp đồng thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, nhưng không được chuyển sang chủng loại, dòng xe khác trừ trường hợp chủng loại, dòng xe nêu trong hợp đồng không còn được hãng sản xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3329/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3329/TCHQ-TXNK

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271367