• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 335/GSQL-GQ1 năm 2015 xác thực thông tin về tổ chức được chỉ định việc giám định, chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 335/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/GSQL-GQ1
V/v: tổ chức chỉ định giám định chứng nhận chất lượng thép

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy (VietCert)
(Đ/c: 123 Nguyễn Đức Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 434/CV-VC ngày 16/4/2015 của Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy (VietCert) về việc xác thực thông tin về tổ chức được chỉ định việc giám định, chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 thì Bộ Khoa học Công nghệ là đơn vị chỉ định tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận thép. Ngày 16/7/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy là tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm thép cốt bê tông phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN và thép theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy (VietCert) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Điều 5. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
...

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận chất lượng thép. Yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 335/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 335/GSQL-GQ1

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271916