• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3381/BTTTT-TTĐN năm 2017 về báo cáo sơ kết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 3381/BTTTT-TTĐN
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/BTTTT-TTĐN
V/v báo cáo sơ kết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 06-NQ/TW về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức sơ kết giai đoạn 2013-2017 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan xây dựng báo cáo sơ kết giai đoạn 2013-2017 về công tác triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg trong lĩnh vực do Quý Cơ quan phụ trách.

- Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

- Phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2018-2020.

- Đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông qua Cục Thông tin đối ngoại (Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 20/10/2017. Chi tiết xin liên hệ: Bà Trần Bích Diệp. Điện thoại: (024)3.767.6666/máy lẻ 110, di động: 0903416558, Fax: (024)3.767.5959, e-mail: tbdiep@mic.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Lưu: VT, TTĐN (2), D. (95).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Vĩnh Bảo

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3381/BTTTT-TTĐN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3381/BTTTT-TTĐN

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364970