• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 339/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc phân loại Thuốc thú y chứa Doxycyclin do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 339/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại Thuốc thú y chứa Doxycyclin

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1455/HQHCM-TXNK ngày 24/5/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng Thuốc thú y chứa thành phần hoạt chất Doxycyclin. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Chú giải Chi tiết HS nhóm 30.04; Tham khảo ý kiến phân loại của Ban thư ký AHTN tại Phiên họp lần thứ 4 từ ngày 10-15/12/2019 thì:

Mặt hàng có kết quả phân tích là “Thuốc thú y có thành phần hoạt chất doxycycline HCl và colistin sulphat, dạng bột, đóng gói 50g”, là thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm tetracylin và nhóm Polymyxins, đã được đóng gói để bán lẻ nên thuộc nhóm 30.04, phân nhóm 3004.20 “- Chứa kháng sinh khác:”, phân nhóm “- - Chứa tetracylin hoặc chloramphenicol hoặc các dẫn xuất của chúng:”, mã số 3004.20.71 “- - - Dạng uống hoặc dạng mỡ” (theo quy tắc 1 và 6).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục KĐHQ (để p/hợp);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 339/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 339/TCHQ-TXNK

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444565